Design a site like this with WordPress.com
Започни

Балет

Балет е форма на танц, со потекло од францускиот двор.

Балетски претстави се нарекуваат оние претстави во кои има само балет (играње, танцување) со глума, во придружба на оркестарска музика, но без пеење и зборување.

Виолина

Музички инструмент, често нарекуван и кралица на музичките инструменти. Виолината е направена од дрво, а на неа има четири жици кои се придвижуваат со гудало. На тој начин се создава звукот.